Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Blågrönalger förekommer rikligt i havsområdena och mindre än normalt i insjöarna

Blågrönalger förekommer rikligt särskilt i de öppna havsområdena i sydvästra Finland. I insjöarna har blågrönalger förekommit i mindre mängd än normalt i slutet av juli. Färgade bälten av sporer från rostsvampar har observerats den här veckan i synnerhet i sjöarna i sydvästra Finland.

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information