Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Både i insjöarna och i havsområdena har man observerat endast väldigt lite blågrönalger.

Finlands miljöcentral sköter uppföljningen i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljömyndigheterna. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under sommaren med hjälp av Havaintolähetti som planerats för smarttelefoner eller genom att grunda en egen observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki.

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information