Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Situationen är lugn i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Under vecka 24 har en aning blågröna alger observerats i Larsmosjön i Larsmo. På de övriga fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område har inga alger observerats.  I Etseriområdet har ingen uppföljning gjorts denna vecka.

Medborgarna kan meddela sina algobservationer i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990. I Järviwiki finns aktuell information om förekomsten av blågröna alger.

Ytvattnets temperatur ligger för tillfället nära typiska noteringar för tidpunkten, exempelvis i Lappajärvi är ytvattnets temperatur 17.2°C och i Hinjärv i Närpes 15.9°C.

När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. De blågröna algerna behöver ljus för att växa och värme gör att de växer snabbare. Lugnt väder gör att algmassan stiger upp till vattenytan och den syns tydligt som ett grönaktigt flak. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Mer information:


Regional information