Navigeringsmeny

Regional information

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Vecka 24 har inga förekomster av blågröna alger observerats på NTM-centralen i Södra Österbottens kontrollplatser. Under denna vecka framgick av medborgarnas algobservationer att det inte finns alger på Sahi badstrand i Lappajärvi. Medborgarna kan meddela sina algobservationer i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Ytvattnets temperatur är för tillfället typisk för tidpunkten. Exempelvis i Hinjärv i Närpes är ytvattnet för tillfället 17.1°C och i Lappajärvi 15.8 °C.

När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. Vanligen förekommer alger under de varma och vindstilla dagarna i slutet av sommaren såväl på havet som i insjövattnen. För att växa och föröka sig behöver de blågröna lagerna ljus och näringsämnen såsom fosfor och kväve.  Värmen bidrar till att de växer snabbt. Lugnt väder gör att algmassan stiger upp till vattenytan och den syns tydligt som ett grönaktigt flak. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990
  • www.jarviwiki.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)