Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren

Inga blomningar av blågrönalger har observerats. Små mängder blågrönalger har observerats på tolv observationsplatser i insjöarna. Inga algblomningar har ännu observerats i havsområdena.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information