Navigeringsmeny

Regional information

Även i sommar ordnas uppföljning av blågröna alger i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten inleder uppföljningen av blågröna alger denna vecka i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Antalet fasta kontrollpunkter är samma som i fjol, dvs. 27. De fasta kontrollplatserna ligger i insjöar och i kustområdet. Dessutom finns en kontrollplats i en älv. Den veckovisa algsituationen kan följas på webbsidan Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi, www.meriwiki.fi).

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område.  Blågröna algblomningar påträffas i vårt område vanligen i juli-augusti. I juni kan tallens gulaktiga pollen förekomma i strandvattnet. På tisdagen var ytvattnets temperatur 15 ºC i Pudimofjärden och 9 ºC i havsområdet utanför Sideby.

Situationen i fråga om blågröna alger följs upp på de fasta kontrollplatserna varje vecka från juni till september och NTM-centralen i Södra Österbotten informerar om läget på torsdagar. Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger). Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner.

I likhet med föregående år sparas algobservationerna i webbtjänsten Järvi-meriwiki:

Till den riksomfattande alguppföljningen hör ca 300 fasta kontrollplatser i insjövattnen och i kustområdena på olika håll i landet. Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet för att stöda bedömningen av det riksomfattande algläget. Med hjälp av Havaintolähetti-appen är det lätt att spara observationerna med smarttelefon. Dessutom kan observationer av blågröna alger meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Lisätietoja:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)