Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Uppföljningen av blågröna alger börjar i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten inleder uppföljningen av blågröna alger denna vecka i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Det finns 27 fasta kontrollplatser – två kontrollplatser i Alajärvi och vid Bergskäret är nya för i år. Av de fasta kontrollplatserna ligger 16 i insjöar, till vilka hör t.ex. Ähtärinjärvi, Lappajärvi, Evijärvi och Kuortaneenjärvi. I kustområdet från Kaskö till Karleby finns nio fasta kontrollplatser och i åar två kontrollplatser.

Situationen i fråga om blågröna alger följs upp på de fasta kontrollplatserna varje vecka från juni till september och NTM-centralen i Södra Österbotten informerar om läget på torsdagar. Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger). Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner.

I likhet med föregående år sparas algobservationerna i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla.

Till den riksomfattande alguppföljningen hör ca 300 fasta kontrollplatser i insjövattnen och i kustområdena på olika håll i landet. Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet för att stöda bedömningen av det riksomfattande algläget. Med hjälp av Havaintolähetti-appen är det lätt att spara observationerna med smarttelefon. Dessutom kan observationer av blågröna alger meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990. Om algobservationerna är särskilt rikliga eller exceptionella är det enligt överenskommelse möjligt att skicka in prover av algerna för analys.

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område.  Blågröna algblomningar påträffas i vårt område vanligen i juli-augusti. En del av de blågröna algarterna kan producera giftiga föreningar och man bör alltid vara försiktig när det gäller rikliga förekomster av blågröna alger.  Framförallt barn eller sällskaps- och husdjur får inte tillåtas att simma i vatten där det finns blågröna alger. Vatten som innehåller blågröna alger ska inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten eller som bevattningsvatten på nyttoväxter. <0}

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information