Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Mängden blågrönalger fortfarande liten

Man har fortsättningsvis observerat väldigt lite blågrönalger. I insjöarna har det observerats lite blågrönalger på sex observationsplatser. Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområdena. Ytvattnen har svalnat och närmar sig de typiska värdena för tidpunkten.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information