Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre

Endast små mängder blågrönalger har observerats i Finlands havsområden. I sjöarna har observationerna av blågrönalger blivit färre och det finns mindre blågrönalger än vad som är typiskt för tidpunkten.

Läs mera:
 

Riksomfattande algöversikt 15.8.2013

Regionala algöversikter 15.8.2013:

Södra Österbotten: Blågröna alger observerades i små mängder på ELY-centralen i Södra Österbottens område

På finska:


Regional information