Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Blågrönalgsblomningarna få

Blomningarna av blågrönalger är fortfarande få i insjöarna och havsområdena. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett par observationsplatser i insjöarna. Vattentemperaturen som varit lägre än normalt har hållit algläget lugnt. Mera på finska

Regionala algöversikter 26.6.2014:


Regional information