Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. På havsområdena har en del blågrönalger observerats söder om Åland. Stora alganhopningar har dock inte observerats på havsområdena.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:

 


Regional information