Navigeringsmeny

Regional information

Obetydligt med blågröna algblomningar i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Under midsommarveckan har inga blågröna algblomningar observerats på NTM-centralen i Södra Österbottens officiella algobservationsplatser. På den officiella algkontrollplatsen utanför Kaskö observerades pollen och alger på vattenytan, men inga blågröna alger. Medborgarnas observationer har uppdaterats med kontrollplatser i Larsmosjön och Sahi badstrand i Lappajärvi. Enligt medborgarobservationen i Larsmosjön fanns det lite blågröna alger i sjön på söndagen 14.6.2020.

I och med det varma vädret i juni kan det bildas flak med blågröna alger på vattenytan, men den regnfattiga försommaren har gjort att näringsämnen inte har sköljts ut i havet, vilket för sin del stävjar uppkomsten av blågröna alger. Massförekomster av blågröna alger är ofta lokala. Observationerna inom alguppföljningen beskriver algläget vid den aktuella tidpunkten och endast på observationsplatsen, men läget kan variera på olika håll i t.ex. sjöar.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Algobservationer kan även rapporteras till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990 www.jarviwiki.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)