Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Observationerna av blågröna alger har ökat i de österbottniska landskapen (Landskapen i Österbotten)

Det varma vädret i juni har lett till att observationerna av blågröna alger har ökat. Under midsommarveckan har det vid NTM-centralens officiella alguppföljningsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten observerats en del blågröna alger i Larsmosjön i Larsmo, i Kuorasjärvi i Alavo och i Karperöfjärden i Korsholm.

Också medborgarobservationerna av blågröna alger har ökat under det gångna veckoslutet och början av veckan. Utöver de fasta observationsplatserna har en algobservation kommit från Iso-Madesjärvi i Jalasjärvi. Även i Ähtärinjärvi och Seinäjärvi i Alavo observerades algblomning under förra veckoslutet.

Massförekomster av blågröna alger är ofta lokala. Observationerna inom alguppföljningen beskriver läget vid den aktuella tidpunkten och endast vid observationsplatsen, men läget kan variera på olika håll i t.ex. sjöar. Väderförhållandena kan göra att algläget förändras snabbt. Om vädret är varmt och stilla, är det möjligt att stora algförekomster bildas på vattenytan. Vinden kan sedan föra dem vidare till stränderna.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (www.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Algobservationer kan även rapporteras till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990
  • www.jarviwiki.fi

Regional information