Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Blomningarna av blågrönalger har ökat

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna har mängden blågrönalger har ökat något, men mängden är fortfarande liten i jämförelse med genomsnittet för juli. Man bör alltid förhålla sig försiktigt mot vatten med en synbar mängd blågrönalger, eftersom de kan bilda gifter och ämnen som irriterar huden.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information