Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet

Observationer av blågrönalger har minskat avsevärt sedan förra veckan både i havet och i insjöarna. Rikliga förekomster har ännu hittats på en del ställen i Skärgårdshavet. I insjöarna finns det mindre alger än normalt för tidpunkten.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information