Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört

I insjöarna upphörde observationerna av blågrönalger nästan helt på grund av det regniga, svala och blåsiga vädret. Också på öppet hav har sjögången rört om algerna i vattnet och inga ytblomningar har kunnat bildas. I vattnen finns ändå ännu rikligt med näringsämnen och arter av blågrönalger så algläget kan bli sämre om vädertypen ändras.

Läs mer på finska:

Pressmeddelanden från områden:

 

 


Regional information