Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Endast några observationer av blågrönalger

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten för tidpunkten. I havsområdena har endast några observationer gjorts av blågrönalger utanför Raumo och Mariehamn samt i Skärgårdshavet. Situationen är annars lugn i havsområdena.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information