Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Fortfarande få observationer av blågrönalger

Mängden blågrönalger i insjöarna är fortfarande liten för tidpunkten. Endast ett fåtal observationer har gjorts i Finlands kustområden, men rätt mycket blågrönalger blandade med vattnet observerades i början av veckan i norra delen av Östersjöns huvudbassäng.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information