Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Observationerna av blågrönalger har ökat jämfört med förra veckan

Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och i sjöarna. Nu har man observerat något mera blågrönalger. Orsaken till att blågrönalgerna har ökat är det vindstilla och varma vädret, då blågrönalgerna har kunnat stiga till vattnets ytskikt.

Riksomfattande algöversikt 29.8.2013:

Regionala algöversikter 29.8.2013:

Södra Österbotten: Algblomningar i sjöarna Ähtärinjärvi och Lappajärvi

På finska:

 


Regional information