Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Rikligt med blågrönalger i havsområdena, i insjöarna har algblomningarna minskat något

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet och i västra Finska viken. Observationer har även gjorts i Finlands södra kustområden. I insjöarna är algblomningarna fortfarande färre än genomsnittet för årstiden, fastän enstaka rikliga blomningar har observerats.

Läs mera:

Regionala algöversikter:

På finska:

 


Regional information