Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

I haven och sjöarna endast lite blågrönalger

Mängden blågrönalger är liten både i havsområdena och sjöarna. I havsområdena har observerats små mängder blågrönalger i östra Finska viken och Åbo skärgård samt i Skärgårdshavets södra delar. Förekomsten av blågrönalger är under långtidsgenomsnittet. I sjöarna har man observerat lite blågrönalger vid 21 observationsplatser och endast vid fyra observationsplatser har en riklig ytblomning av blågrönalger observerats

Riksomfattande algöversikt 11.7.2013:

Regionala algöversikter:

På finska:


Regional information