Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Endast små mängder blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Under vecka 26 har det vid NTM-centralens officiella alguppföljningsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten observerats en aning blågröna alger i Larsmosjön i Larsmo och i Seinäjärvi i Alavus. Algobservationerna har minskat i takt med att vädret har blivit mera ostadigt under veckan.

Väderförhållandena kan göra att algläget förändras snabbt. Blågröna alger trivs i varmt, soligt och vindstilla väder, som gör att det kan bildas alger i form av massförekomster på vattenytan. De blågröna algerna syns som grön- eller gulaktiga gryn i vattnet. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Observationer av blågröna alger kan meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990. Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. I Järvi-meriwiki sparas dessutom uppgifter om ytvattentemperaturer.

I de österbottniska landskapen ligger ytvattentemperaturerna i sjöarna nära typiska noteringar för tidpunkten. På mätplatserna i Hinjärvi i Närpes och Halkosaari i Lappajärvi är ytvattnet ca 17 grader.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990
  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi

Regional information