Navigeringsmeny

Regional information

Sillankorjaustyöt haittaavat merkittävästi Turun pohjoisten sisääntuloteiden liikennettä kesän 2020 aikana (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut Raisiossa valtatiellä 8 sijaitsevien Huhkon siltojen ja Pasalan alikulkusiltojen korjaustyöt. Samassa yhteydessä rakennetaan kevyenliikenteen väylää ja uusi kevyen liikenteen silta Raisionjoen yli. Lisäksi Raisionjoen kalaportaita loivennetaan Huhkon sillan molemmin puolin. Siltojen korjaustyön ajaksi ajoväylien leveyttä joudutaan rajoittamaan, mikä aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Korjaustyöt kestävät loppusyksyyn saakka. Myös syksyllä 2019 alkaneessa maantien 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisessa on edetty Ihalan risteyssillan korjaustöiden aloitukseen. Sillankorjaustöiden edellyttämät liikennejärjestelyt otetaan Ihalan risteyssillalla käyttöön maanantaiaamuna 25.5. Korjaustyöt kestävät elokuun loppuun saakka. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Huhkon ja Pasalan siltojen korjaustyöt Raisiossa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut Raisiossa valtatiellä 8 sijaitsevien Huhkon siltojen ja Pasalan alikulkusiltojen korjaustyöt. Huhkon ja Pasalan silloista uusitaan huonokuntoiset reunapalkit, kaiteet, pintarakenteet ja kuivatus. Betonirakenteiden vauriot korjataan pääasiassa ruiskubetonoimalla ja halkeamat injektoidaan. Uutta kevyenliikenteen väylää rakennetaan noin 350 m ja Raisionjoen yli rakennetaan uusi Huhkon kevyen liikenteen silta. Kaurin alikulkukäytävän kohdalla kasitien turvallisuutta parannetaan uusimalla sillan- ja tiekaiteet vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Raisionjoen pohjapadon loiventamisen yhteydessä Huhkon sillalla rakennetaan useampia mutta matalampia ja betonisia kalaportaita kalojen nousun mahdollistamiseksi.

Pintarakenteiden korjaustöiden alkaessa viikolla 21 liikennettä joudutaan rajoittamaan siltojen toiselle reunalle 6,5 m levyiselle kaistalle molemmista suunnista (Turusta/Raumalta päin). Väylän leveysrajoitus tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle ja tästä syystä työmaan läpi kuljettaessa on noudatettava suurta varovaisuutta. Sillan pintarakenteiden korjaustyöt valmistuvat syyskuussa 2020. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2020.

Huhkon ja Pasalan sillat ovat rakennettu v. 1962.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

Ihalan risteyssillan korjaus osana Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamista

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Turussa maantiellä 185 Raisionlahden ja Pitkämäen välillä sijaitsevan Ihalan risteyssillan korjaustyöt maanantaiaamuna 25.5. Korjaustyöstä tulee aiheutumaan merkittävää haittaa maantien 185 ja Länsikaaren liikenteelle. Sillan korjaustyön ajaksi Naantalintien liikenne ohjataan siltapaikan ohitse Ihalan eritasoliittymään rakennettujen uusien ramppien kautta. Väistämisvelvollisuus Länsikaaren ja maantien 185 ramppien liittymässä muuttuu työn ajaksi. Länsikaarelle asetetaan väistämisvelvollisuutta osoittavat liikennemerkit sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen väylien ja ramppien liittymiin.

Korjaustyössä sillan kannen pintarakenteet uusitaan. Sillan teräskaiteet vaihdetaan betonikaiteiksi, jotka toimivat myös meluesteinä. Korjaustyöt kestävät elokuun loppuun saakka.

Silta on valmistunut vuonna 1987. Silta on ulokkeellinen 3-aukkoinen teräsbetoninen jatkuva laattasilta.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kuntec Oy.

Lisätietoja hankkeista: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 040 7050 902

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)