Navigeringsmeny

Regional information

Broreparation medför ändringar i trafiken i närheten av riksväg 3

Reparationen av korningsbron i Lautmäki som inleds i mars orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Keimolantie i Vanda (korsar riksväg 3). Broreparationerna slutförs i sin helhet i augusti 2020.

Reparationen av korsningsbron i Nurmijärvi orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Sibbovägen (regionalväg 1311 som korsar riksväg 3). Reprationsarbetena på korsningsbron i Nurmijärvi inleds i april 2020 och det är meninegn att de ska slutföras i augusti 2020.

Reparationen av korsningsbron i Lautmäki omfattar reparation av kantbalkarna och räcken från mars till maj samt förnyelse av ytbeläggningarna från mitten av maj fram till augusti.

Under reparationen av kantbalkarna på korsningsbron i Lautmäki är två körfiler och en inskränkt cykel- och gångbana i bruk. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 50 km/h på grund av de inskränkta filerna under kantbalksskedet. Under förnyelsen av ytbeläggningarna sänks hastigheten till 30 km/h. Under ytbeläggningsskedet är endast en körfil i bruk och trafiken på bron är enkelriktad. Trafiken i motsatt riktning omdirigeras via det övriga vägnätet. På bron råder specialarrangemang som tillåter busstrafik även i motsatt riktning. Under ytbeläggningsskedet är en inskränkt cykel- och gångväg i bruk.

På korsningsbron i Nurmijärvi förnyas ytbeläggningarna. Under förnyelsen av ytbeläggningarna är två körfiler och en inskränkt cykel- och gångled i bruk, hastighetsbegränsningen är 30 km/h.

 

Karlänkar till broarna:

Korsningsbron i Lautmäki: https://goo.gl/maps/pPE91aTwniVjksYF9

Korsningsbron i Nurmijärvi: https://goo.gl/maps/JqxmjcpfBcV8h7rg8

 

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

 

 

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, tfn 05053522986

Tillsynskonsult Tinka Arrhenius, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 0504423674

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)