Navigeringsmeny

Regional information

Broreparation medför ändringar i trafiken i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats

Reparationen av Työsiirtola korsningsbroar som inleds i månadsskiftet mars-april orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Flygstationsvägen. Broreparationerna slutförs i sin helhet i augusti 2020.

Reparationen av Työsiirtola korsningsbroar omfattar reparation av kantbalkarna och räcken från mars till maj samt förnyelse av ytbeläggningarna från mitten av maj fram till augusti.

På den östra Työsiirtola korsningsbron är två körfiler i bruk under tiden kantbalkarna repareras. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 50 km/h på grund av de inskränkta filerna.

Under förnyelsen av ytbeläggningarna sänks hastigheten till 30 km/h på båda Työsiirtola korsningsbroarna. Under ytbeläggningsskedet är en körfil i bruk på den östra Työsiirtola korsningsbron (trafiken till flygplatsen) och två körfiler på den västra korsningsbron (trafiken från flygplatsen).

 

Kartlänkar till broarna:

Työsiirtola korsningsbroar: https://goo.gl/maps/SVw1HDAJXHDwxBFV6

 

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

 

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, tfn 05053522986

Tillsynskonsult Tinka Arrhenius, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 0504423674

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)