Navigeringsmeny

Regional information

Broreparation medför ändringar i trafiken på stamväg 152

Reparationen av Räckhalsbäckens bro som inleds i april och reparationen av korsningsbron vid Sibbovägen orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Brännbergavägen (regionalväg 152). Reparationen av Räckhalsbäckens bro slutförs i juni och arbetena vid korsningsbron vid Sibbovägen slutförs i augusti.

På Räckhalsbäckens bro förnyas ytbeläggningarna. Under förnyelsen av ytbeläggningarna sänks hastigheten till 30 km/h och endast en körfil är i bruk. Under ytbeläggningsskedet brukas på bron trafikljus för ena körfilen.

Under tiden när kantbalkarna förnyas på korsningsbron vid Sibbovägen från maj till början av juli är två körfiler i bruk och hastighetsbegränsningen är 30km/h på grund av de inskränkta filerna. Under kantbalksskedet omdirigeras cykel- och gångtrafiken via vägnätet. Under förnyelsen av utbeläggningarna från juli till augusti är endast en körfil i bruk och trafikljus används. Under ytbeläggningsskedet är en inskränkt cykel- och gångväg i bruk på bron.

 

Karlänkar till broarna:

Räckhalsbäckens bro: https://goo.gl/maps/reUySPyLqwE7p38Q9

Korsningsbron vid Sibbovägen: https://goo.gl/maps/eZfH4hphiCCeFkv69

 

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

 

 

Mer information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, tfn 05053522986

Tillsynskonsult Tinka Arrhenius, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 0504423674

 

 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)