Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Intressentgruppsundersökning visar att helhetsnöjdheten är så gott som oförändrad

NTM-centralernas gemensamma intressentgruppsundersökning, som görs vartannat år, sammanställdes nu för tredje gången. Undersökningen omfattade alla femton NTM-centraler och bestod av två separata enkäter, varav den ena riktade sig till intressentgrupper och den andra till ministerier och ämbetsverk. Efter mitten av september publiceras intressentgruppsundersökningens rapport i NTM-centralernas elektroniska publikationsserie på Doria.

Läs mera:


Regional information