Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Joka toinen vuosi toteutettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmäkysely osoittaa, että Uudenmaan ELY-keskus on onnistunut nostamaan kokonaistyytyväisyyttään. Uudenmaan ELY-keskuksen tulokset ovat hyvää valtakunnallista keskitasoa 1-5 asteikolla 3,94, kun edellisessä kyselyssä se oli 3,91.

Sidosryhmät pitävät Uudenmaan ELY-keskusta erityisesti asiantuntevana ja osaavana yhteistyökumppanina.

Tulosten säilyminen samalla korkealla tasolla voidaan pitää hyvänä onnistumisena huomioiden vielä poikkeava pandemia-ajanjakso.

”Poikkeavasta pandemia-ajanjaksosta huolimatta sidosryhmät ovat meidän toimintaamme keskimäärin edellisvuosia tyytyväisempiä. Olemme myös onnistuneet valtakunnallista keskiarvoa paremmin valtakunnallisen politiikan jalkauttamisessa alueellamme, iloitsee Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen.”

Myös ohjaavat tahot ovat valtakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaan.

Kuva esittää sidosryhmien tyytyväisyyden vaihtumista vuosien 2015 - 2021 välillä.

Kehitettävääkin löytyy

Kyselyn avovastauksissa mainittiin mm. verkkosivujen selkeyttämistä, asiantuntijahaun parantamista, sekä viestinnän kehittämistä enemmän ennakoitavaan suuntaan mm. tulevien asioiden tiedottamisessa.

Uudenmaan ELY-keskus kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita.

» Linkki valtakunnan uutiseen