Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

I regionerna väntar man förtvarande på en förbättring i den ekonomiska utvecklingen

Enligt rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna hösten 2013, som publicerades i Björneborg den 16 september 2013, är näringslivets situation endast i tre ekonomiska regioner för närvarande bättre än för ett år sedan. Vårens spirande hoppfullhet i de ekonomiska regionernas förväntningar har övergått i försiktighet. 

Beträffande ekonomin och sysselsättningen är läget för närvarande svagare än vanligt i nästan alla regioner.  Detta väntas fortsätta ännu under det kommande halvåret − först de bedömningar som sträcker sig ett år framåt är mer positiva. En växande arbetslöshet och tynande efterfrågan på arbetskraft inger oro i nästan alla regioner.

Läs mera:


Regional information