Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Seminaari Pirkanmaan ympäristöohjelman sekä ilmasto- ja energiastrategian etenemisestä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ympäristöohjelman sekä ilmasto- ja energiastrategian etenemistä käydään läpi seminaarissa 30.9.2015. Tilaisuudessa kuullaan arviot ympäristöohjelmien toteutumisesta vuonna 2014. Lisäksi kuullaan erilaisia näkökulmia ympäristön tilassa tapahtuviin muutoksiin, muutosten seurauksiin sekä näihin reagointiin.

Ohjelmassa luontoa suojelevia toimenpiteitä ja kansainvälistä näkökulmaa

Tulosalueen johtaja Matti Heinonen Maahanmuuttovirastosta kertoo ilmastonmuutoksen kansainvälisistä vaikutuksista. Paikallisesta näkökulmasta asiaa käsittelevät tutkija Jere Nieminen, joka käy läpi luonnon monimuotoisuuden kehittämistoimenpiteitä Pirkanmaalla sekä aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie, jonka esitys koskee biotaloutta Pirkanmaalla. Ympäristöohjelman sekä ilmasto- ja energiastrategian etenemistä esittelevät erikoissuunnittelija Heikki Kaipainen ja tutkimusprofessori Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Ympäristöohjelmat tuottavat tuloksia hitaasti

Ympäristöohjelman sekä ilmasto- ja energiastrategian toteutumista arvioidaan vuosittain. Etenemistä arvioidaan kestävän yhdyskuntarakenteen, ympäristövastuullisen elinkeinotoiminnan sekä ympäristötietoisuuden teemojen mukaisesti. Pirkanmaan ennakointiportaali Pilkahduksessa on julkaistu seurannasta raportit. Niistä käy ilmi, että ympäristöohjelmien toimenpiteitä toteutetaan maltillisesti.

Joukkoliikenteen käyttömäärien kasvu ja lähivuosina tehtävät investoinnit, kuten Tampereen raitovaunuliikenne, edistävät tiivistyvää yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Toisaalta tie- ja rataverkon sekä vesijohtoverkoston rapistuminen ja lisääntyvä korjausvelka on paheneva ongelma.

Elinkeinotoiminnan ympäristökuormitus ei ole vähenemässä: maaperään, ilmaan ja maisemaan kohdistuvan kuormituksen määrä on pysynyt Pirkanmaalla aiempien vuosien tasolla. Sen sijaan metsätaloudessa metsien suojelu on METSO-ohjelman myötävaikutuksella lisääntynyt. Myös pistekuormitusta vesistöihin on vähennetty.

Biotech- ja cleantech -liiketoiminta on kasvussa, minkä lisäksi vähäiseen energiaan ja luonnonvarojen käyttöön liittyvien Tekes-hankkeiden määrä on kasvanut. Energiatuotannossa uusiutuvia, kotimaisia polttoaineita käytetään yhä enemmän ja kiinnostus energiatehokkaisiin investointeihin on lisääntynyt.

Tieto ympäristön tilasta ei mene perille

Ympäristötieto ei välity tarpeeksi tehokkaasti kansalaisille ja päättäjille. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on pyritty lisäämään erityisesti Tampereella, mutta erilaisia vaikutuskanavia tarvittaisiin edelleen lisää. Myös pirkanmaalaisilta päättäjiltä toivotaan enemmän aktiivisuutta ympäristötietoisuuden levittämisessä.

Osallistuminen

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

 


Regional information