Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

SeaGIS slutseminarium i Vasa 25–26.8.2014 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa

Projektet SeaGIS håller sitt slutseminarium i Vasa 25–26.8.2014. SeaGIS har under åren 2011-2014 jobbat med att höja kunskapen och beredskapen för bättre planering och förvaltning av havsområdena i Kvarken.

Mer information om projektet

Seminarieprogrammet

  • Projektledare Jens Perus, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn +358 40 529 2808, jens.perus@ely-keskus.fi
  • Projektsekreterare Johnny Berglund, Länsstyrelsen i Västerbotten, tfn +46 10 225 4417, johnny.berglund@lansstyrelsen.se


      


Regional information