Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Iståndsättningen av Savonjoki framskrider (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Redan under flera år har man strävat efter att som vinterarbete iståndsätta ån Savonjoki som är en del av Vimpelinjoki, men vädret har inte varit gynnsamt för projektet. Igår måndag inleddes äntligen grävarbetet för att iståndsätta Savonjoki, som iståndsätts som ett samarbete mellan Vimpeli kommun och NTM-centralen i Södra Österbotten.

I Savonjoki åmynning har arbetet med att förstärka isen pågått sedan början av januari. Den varierande väderleken och de varmare perioderna har gjort att isen bildats långsammare, men nu är isen i arbetsområdet tillräckligt tjock. För närvarande är istjockleken i arbetsområdet 75–100 cm.

Grävarbetet börjar från Lappajärvihållet och framskrider mot åmynningen. Arbetet uppskattas pågå ca 2–3 veckor. I mynningsområdet kommer en 30 meter bred fåra att grävas upp på en 550 meter lång sträcka. Ca 17 000 m3 massor kommer att grävas upp. Entreprenören är Tuhkasaari Oy.

Utöver arbetet i åmynningen är det meningen att denna vecka inleda muddringen av Savonjoki i Vimpeli centrum. Allmänheten uppmanas undvika att röra sig på arbetsområdena såväl i centrum och som i åmynningen.

Kostnadsberäkningen för projektet med översvämningsskydd och iståndsättning i Vimpelinjoki uppgår till 850 000 euro. Utöver grävarbetet omfattar projektet bl.a. byggandet av en båtbrygga och en bro för lättrafik. Kostnaderna fördelas hälften var mellan Vimpeli kommun och NTM-centralen i Södra Österbotten.

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Södra Österbotten

  • Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Vimpeli kommun:                     

  • Jouni Hänninen, tfn 044 550 1864
  • Kirsi Syynimaa, tfn 044 297 0364

Regional information