Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Save the date: Infotillfälle om den nya programperioden (Västra-Finland)

Verkställandet av det nya nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds 1.11.2021. Som inledning på den nya programperioden ordnar landskapen i Västra-Finland ett gemensamt infotillfälle den 23.11.2021 kl. 12–16. Tillställningen ordnas via Teams och är öppet för alla projektaktörer i Västra-Finland.

Vid infotillfället presenteras innehållet i  programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 på ett allmänt plan ur västra Finlands synvinkel och tyngdpunkterna i Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), socialfonden (ESF+) och fonden för rättvis omställning (JTF) samt förändringar i förhållande till den tidigare programperioden.

Målsättningen med tillställningen är att ge aktörer som söker finansiering en förtätad bild av vilka den nya programperiodens finansieringskällor, fondvisa prioriteringsområden och särskilda mål, samt vilka teman som prioriteras vid finansiering av projekt under den nya programperioden.

Närmare program och anmälningsanvisningar publiceras senare – håll alltså ögon och öron öppna!

Ett förnubart och kompetent Finland 2021-2027. Informationstillfälle för västra Finland. 23.11.2021 kl. 12-16. Logo: medfinansieras av europeiska unionen.