Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Satu Pääkkönen tillträder som direktör för ansvarsområdet för miljön vid ELY-centralen i Nyland fr.o.m. 1.12.2013

Miljöminister Ville Niinistö har utnämnt agronomie- och forstmagister Satu Pääkkönen (43) till direktör för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för en tidsperiod på fem år från och med den 1 december 2013.

Läs mera: Pressmeddelande från miljöministeriet  6.11.2013 (ym.fi)


Regional information