Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

​​​​​​​Satakuntalaisilla on tulevaisuudessa entistä parempi mahdollisuus hankkia ruokalautaselleen paikallista riistaa

 

Satakunnan ELY –keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittaman Laatua lahtivajoihin Satakunnassa -hankkeen päätavoitteena on saada Satakuntaan käyttöön uusia, elintarvikehuoneistovaatimuksen mukaisia riistan käsittelytiloja niin, että jatkossa erityisesti vahvoille peurakanta-alueille syntyisi nykyistä kattavampi verkosto kyseisiä käsittelytiloja riistan tehokkaaksi ja monipuoliseksi hyödyntämiseksi.

- Hankkeen vastaanotto on yllättänyt meidät todella positiivisesti. Alun perin tavoitteena oli saada mukaan vähintään 5 metsästysseuraa, mutta nyt lähdemme viemään hanketta eteenpäin 16 innokkaan seuran kanssa. Tämä tarkoittaa todella merkittävää muutosta riistalihan saatavuuteen lähivuosina , projektipäällikkö Petteri Pietarinen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Positiivinen paine kuluttajilta


Hyvinvointia riistasta -hankkeessa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan Satakunnassa 96 % prosenttia kuluttajista haluaisi korvata osan syömästään lihasta riistalla, mutta sen saatavuus on tällä hetkellä heikko. Potentiaalia riistalihan kaupalliseen hyödyntämiseen Satakunnassa olisi siis  huomattavasti nykyistä enemmän.

- Riista on kotimaista, vähärasvaista ja sillä on erittäin pieni hiilijalanjälki. On ymmärrettävää, että moni kuluttaja lisäisi mielellään riistan ruokavalioonsa nykyistä laajemmin. Tämän hetkinen lihankäsittelytilojen kapasiteetti on kysyntään nähden riittämätön, Pietarinen toteaa.


Hankkeella suuri merkitys myös kannansäätelylle


Tuoreiden kantatavoitteiden myötä Satakunnassa kaatomäärät etenkin valkohäntäpeurojen osalta tulevat jatkossakin pysymään korkealla tasolla (Suomen riistakeskus–Satakunta, tiedote 16.3.2021). Toisaalta myös Pohjois-Satakunnassa peurakannan on havaittu runsastuneen, mikä on käynyt ilmi metsästysseuroilta saaduissa yhteydenotoissakin.

- Hankkeella on suuri merkitys kannansäätelyyn ja sitä kautta merkittäviä vaikutuksia myös liikenne- ja viljelysvahinkojen torjumisessa. Kaatomäärät tulevat kasvamaan ja uusien lihankäsittelytilojen rakentaminen helpottaa lihan kulkua hyötykäyttöön, Pietarinen toteaa.


Positiivisia vaikutuksia maaseudun elävöittämiseen


​​​​​​​Pietarinen nostaa hankkeen yhdeksi merkittäväksi vaikutukseksi myös maaseudun elävöittämisen.

- Pienimuotoinen riistan lihan myynti mahdollistaa metsästysseuran talouden kehittämisen sekä parantaa metsästysseuran toiminnan edellytyksiä muuttuvassa ympäristössä osana paikallisyhteisöä.  Metsästysseurojen tilat toimivat usein yleishyödyllisinä kokoontumistiloina ja hyödyttävät koko yhteisöä. Elinvoimainen metsästysseura on siis koko alueen yhteinen etu, Pietarinen summaa

 

Satakunnan ELY –keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittaman Laatua lahtivajoihin Satakunnassa -hanketta  toteuttavat yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutti ja Suomen Riistakeskus.


Lue lisää:

www.pyhajarvi-instituutti.fi/laatua-lahtivajoihin.