Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Satakunnassa toteutetaan marraskuussa puhelinkartoitus alueen keskeisten työvoimapula- ja kärkialojen yrityksiin

Satakunnan ELY-keskus yhdessä Satakunnan TE-toimiston, Porin ja Rauman kaupunkien sekä Satakuntaliiton kanssa teettää marraskuun 2022 aikana alueen yrityksille suunnatun puhelinhaastattelukartoituksen. Kartoituksen tavoitteena on hankkia Satakunnan alueen keskeisten työvoimapula- ja kärkialojen työnantajilta tietoa työvoimatarpeista, kansainvälisestä rekrytoinnista sekä alueellisesta palvelukehityksestä.

Kyselyssä kontaktoidaan kaksi sataa Satakunnan alueen yritystä ja työnantajaa. Alueen yrityksiä lähestytään puhelimitse tutkimuksen toteuttajan, tiedolla johtamisen konsulttiyritys Innolinkin toimesta. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista myös anonyymisti. Kyselyn päätteeksi on mahdollista pyytää yhteydenottoa mm. kansainvälisiin rekrytointeihin liittyen.

Kartoituksen jälkeen tulokset raportoidaan vuoden 2022 loppuun mennessä kartoituksen tilaajille alueellisen kehitystyön tueksi, jonka jälkeen meillä on alueellisesti tärkeää tietoa yritystemme työvoima- ja palvelutarpeista. Kehitetään Satakuntaa yhdessä!

Lämmin kiitos jo etukäteen alueemme yrityksille osallistumisesta. Kartoitus kytkeytyy valtakunnalliseen Talent Boost -toimenpideohjelmaan.

Yhteistyöterveisin,

Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan TE-toimisto
Porin kaupunki
Rauman kaupunki
Satakuntaliitto