Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Santaniemenselkä-Tyyslahdelle valmistumassa hoito- ja käyttösuunnitelma (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ELY-keskus) on teettänyt  hoito- ja käyttösuunnitelman Pyhtään Santaniemenselkä-Tyyslahdelle, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Alueen linnusto on runsas ja monipuolinen. Lajistoon kuuluu useita harvinaisuuksia. Muuton ja sulkasadon aikanakin alue on vesilinnuille tärkeä.

Kasvistoon kuuluu harvinainen hukkariisi (Leersia oryzoides). Jokisuiston rantaniityt ovat osa arvokasta perinnebiotooppia.  

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa pyritään parantamaan alueen suojeluarvoja ja samalla ottamaan huomioon myös alueen nykyinen käyttö ja tulevat käyttötarpeet. Suunnitelman laati Ympäristösuunnittelu Enviro Oy.

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos valmistui

Santaniemenselkä-Tyyslahden pinta-ala on 447 hehtaaria. Suunnitelmassa käsitellään tarpeellisilta osin myös alueen lähiympäristöä. Siinä esitellään Santaniemenselkä-Tyyslahden alueen nykytilaa, suunnittelua varten tehtyjä selvityksiä sekä hoidon ja käytön tarvetta ja tavoitteita.

Suunnitelmassa esitetään hoitotoimenpiteinä:

  • laidunalueiden kunnostusta
  • laidunnuksen jatkamista
  • laskeutusaltaita Munapirtin Maarinniityn ojiin
  • pienpetojen pyyntiä
  • huomiopalloja sähköjohtoihin
  • Kymijoen Pyhtään haaran kesäaikaisen virtaamaan kasvattamista.

Alueen virkistyskäyttöä palvelemaan esitetään mm. polkureittejä ja lintujen katselupaikkoja Skagsandenin ja Santaniemen alueille.

Työssä otetaan kantaa myös veneilyn ja kalastajien liikkumisen ohjaamiseen ja kevätkautiseen rajoittamiseen Santaniemenselän lounaisosassa sekä asuin- ja lomakiinteistöjen rantojen käsittelyyn. Tärkeänä nähdään myös aluetta koskevista rajoituksista ja suosituksista tiedottaminen ja esitetään mm. lajiston ja vesikasvillisuuden seurantatarpeita.

Santaniemenselkä-Tyyslahdelle hoito- ja käyttösuunnitelma luonnos   (pdf 5 Mt)

Suunnitelmaan voi käydä tutustumassa myös Pyhtään kunnanvirastossa (Siltakyläntie 175).

Suunnitelmaan toivotaan kannanottoja ja kommentteja 30.6.2016 mennessä. Palautteen voi antaa myös sähköpostitse tai puhelimitse (yhteystiedot alla). Toiveet otetaan huomioon suunnitelmaa viimeisteltäessä.

Esa Lammi
Leilitie 1 B 12
02230 Espoo
puh. 0400 200 652

sähköposti: esa.lammi(at)ys-enviro.fi

Lisätietoja antavat
Luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
puh. 0295 029 291
sähköposti: tuula.tanska(at)ely-keskus.fi

Konsultti Esa Lammi
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä
puh. 0400 200 652
sähköposti: esa.lammi(at)ys-enviro.fi


Regional information