Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Saimenvikarstammen har fortsatt att växa stabilt

Under granskningsåren 2017 -2021 ökade saimenvikarstammen med i genomsnitt 3,5 procent. Under samma tidsperiod har antalet kutar som föds stabiliserats till cirka 90 individer per år. År 2012 uppskattades det fortfarande att saimenvikarens vinterstam bestod av cirka 310 vikare och risken för att arten skulle dö ut ansågs vara mycket stor. År 2015 kunde hotnivån för vikarna emellertid sänkas från akut hotad till starkt hotad eftersom stammen hade stärkts. Delmålet med en stam på 400 individer uppnåddes 2019, då Forststyrelsen bedömde att storleken på vinterstammen var cirka 408 individer.

Klimatförändringen är den mest betydande osäkerhetsfaktorn som påverkar saimenvikarstammens utveckling. Kutarna utsätts för nedkylning, växlingar i vattenståndet och rovdjur i synnerhet under milda och snöfattiga vintrar när de inte får skydd av snödrivor, vilket ökar dödligheten. Konstgjorda snödrivor har visat sig vara ett bra sätt att trygga saimenvikarens fortplantning under snöfattiga vintrar.

Läs mera

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren: Vikarstammen har fortsatt att växa stabilt tack vare gott samarbete (Miljöministeriets meddelande 31.5.2022)