Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Saariston rengastien polkutietä parannetaan syksyllä vielä lisää (Varsinais-Suomi)

Saariston rengastien varrella Ersby – Lillmälö välillä kulkee ns. polkutie, joka on tarkoitettu tietä käyttäville jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Väylää on parannettu viime kesänä Sattmarkin kahvituvalta Abborsundin sillalle saakka ja tänä keväänä Ersbystä Nauvon suuntaan noin 2 km matkalta. Parannettujen osuuksien väliin jää nyt noin 2 km pätkä, jota ei ole päällystetty. Puuttuva pätkä tullaan parantamaan ja päällystämään syksyn aikana, jotta saadaan yhtenäinen päällystetty kevyen liikenteen väylä Kaarinasta Paraisille Abborsundin sillalta noin kilometri lauttarantaan päin.  Työt tehdään vasta syksyllä, jotta liikennehäiriötä ei aiheuta kesän sesonkina.  

Syksyn aikana parannettava vajaan 2 kilometrin osuus levennetään ja päällystetään asfaltilla. Leventäminen tehdään nykyisen tiealueen sallimissa rajoissa. Parannettava osuus alkaa ja päättyy asfaltilla päällystetystä väylästä, jolloin tien varrelle muodostuu pidempi yhtenäinen päällystetty osuus. Työt alkavat syksyllä ja väylä saadaan valmiiksi ennen talvea.

Suunnitelmissa on parantaa väylää jaksoittain koko matkalta useamman vuoden kuluessa rahoitusmahdollisuuksien mukaan. Ensi vuonna kuitenkin pidetään parantamisessa välivuosi, sillä ensi vuoden osuus aikaistettiin tämän vuoden syksyyn. Väylän parantamisella väylän houkuttelevuus ja liikenneturvallisuus lisääntyisi sekä pystyttäisiin vähentämään vuotuisia kunnossapitokustannuksia.

Saariston rengastiellä maantien 180 varrella oleva polkutie on noin 13 km pitkä kevyen liikenteen väylä, josta on syksyn parannustöiden jälkeen kunnostettu noin puolet. Alkuperäinen väylä on kapea, pääasiassa sorapintainen ja mutkat ja mäet ovat osittain tavanomaista jyrkempiä. Väylän kapeus, heinittyminen ja jyrkät mäet vaikeuttavat etenkin pyöräilijöiden kohtaamisia eikä se sovellu kaikille polkupyörille. 

Polkutiellä on jouduttu tekemään ylläpitotoimenpiteitä joka vuosi. Keväisin väylä tarkistetaan ja pahimmat veden syövyttämät kohdat korjataan. Vesakointia tehdään vuosittain tarpeen mukaan. Viime kesänä väylälle ajettiin uutta pintamursketta, joka tiivistettiin jyräämällä. Polkutien hoitotoimenpiteet aiheuttavat tavanomaista asfalttipäällysteistä kevyen liikenteen väylää enemmän kustannuksia. Niistä huolimatta väylän laatua ei ole koettu riittäväksi. 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, aluevastaava Markus Salminen, yhteydenotot liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600 

Kuva polkutien paranneltulta osuudelta.


Regional information