Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vatten.

I Skärgårdshavet förekommer ställvis rikliga algmängder och i insjöar är algsituationen mestadels normal

I Finlands kustområden är algsituationen fortfarande lugn trots enskilda rikliga blågrönalgförekomster i Skärgårdshavet. I insjöar är algsituationen karakteristisk för tidpunkten på många platser.

Mer på finska, 1.7.2021 (syke.fi)