Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Matturism och digitalisering utvecklingsområden inom förplägnadsbranschen

Enligt branschrapporten för förplägnadsverksamhet, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 januari 2016 inverkar olika trender, ny teknik och nya konsumtionsvanor på förplägnadsbranschen och de tjänster som företagen erbjuder. Maten får också en allt större betydelse som en del av turismen.

– Matturism kännetecknas av berättelser, renhet och det lokala. Utländska turister vill bekanta sig med resmålets kultur genom maten och ta del av lokala specialiteter, säger sammanställaren av rapporten, Susanna Jänkälä från Närings-, trafik och miljöcentralen i Norra Österbotten.

Framtida trender inom restaurangbranschen är bl.a. miljövänlighet, ansvarsfullhet och hur hälsosam maten är, vilka är faktorer som redan har varit aktuella i samband med fast casual-fenomenet.Digitalisering och främjande av elektronisk affärsverksamhet är stora utvecklingsområden inom förplägnadsbranschen under de kommande åren.

Läs mera:


Regional information