Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Främjande av livsmedelskedjans verksamhet kan sökas

Företag och samfund kan ansöka om understöd för betydande och riksomfattande projekt som utvecklar livsmedelskedjans verksamhet. Genom projekten gynnas livsmedelskedjans konkurrenskraft, genomskådlighet och ansvarsfulla verksamhet på ett konsumentinriktat sätt.

Skicka in ansökan med bilagor elektroniskt senast 8.9.2014 kl. 16.15 under adress kirjaamo(at)mavi.fi. Du kan också skicka in ansökan med bilagor före utsatt tid till adressen Landsbygdsverket, Registraturen, PB 405, 60101 Seinäjoki.

Läs mera:

Främjande av livsmedelskedjans verksamhet (mavi.fi)


Regional information