Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna

Rikligt med blågrönalger blandat med vatten och ställvis även ytblomningar har observerats i Finlands sydvästra öppna havsområden. Observationer av blågrönalger har ökat vid kusten och i insjöarna jämfört med tidigare veckor. I insjöarna har rikliga eller mycket rikliga blomningar observerats på 18 platser.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information