Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Amursömnfisk påträffad i Finland – förbjudet att sprida den invasiva främmande arten

Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU och dess spridning ska förhindras.

Amursömnfisken härstammar från nordöstra Kina, norra delen av Koreahalvön och ryska Fjärran Östern. Arten lever främst i små vattendrag, som tjärnar och insjöar. Människan har spridit arten till nya områden i Ryssland och även till Centraleuropa. Därefter har den fortsatt sprida sig kraftigt i Europa. De närmaste observationerna hittills har varit från Estland och östra Finska viken på ryskt område.

Amursömnfisken tål även krävande förhållanden (t.ex. eutrofierade och syrefattiga vatten) och har dessutom hög reproduktionspotential. Den är en effektiv jägare, som kan ha en stor negativ påverkan särskilt på groddjur som lever i samma vattendrag. Amursömnfisken konkurrerar om habitat och näring med andra fiskarter.

Eftersom amursömnfisken introducerats till tjärnen avsiktligt, går man inte ut i offentligheten med dess läge. Amursömnfisken klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU. Det är förbjudet enligt lag att importera, använda och släppa ut amursömnfisken i naturen(lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter 1709/2015, strafflagen 1889/39).

Läs mera: