Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Ritva Saarelainen ny överdirektör för NTM-centralen i Norra Karelen

Statsrådet förordnade den 30 mars 2017 Ritva Saarelainen, direktör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, till överdirektör för NTM-centralen i Norra Karelen vid sidan av sin egen tjänst för tiden 1.4.2017–31.12.2018.

Överdirektören för en NTM-central svarar för att verksamheten vid centralen leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Uppgiften som överdirektör upphör när de nya landskapen inleder sin verksamhet 1.1.2019.

Läs mera:


Regional information