Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Klar ökning av antalet riskutsatta grundvattenområden

I Finland finns 353 riskutsatta grundvattenområden. Antalet har ökat inom ca 100 områden jämfört med den tidigare bedömningen av grundvattenstatusen (2009). Särskilt hotat är grundvattnet i Södra Finland och tätorter med omfattande mänskliga aktiviteter. Grundvattnen hotas bl.a. av förorenade markområden, vägarnas vinterunderhåll, tidigare använda bekämpningsmedel, lagring av oljeprodukter, industriområden och husdjurshållning.

Vattentjänstverk ska få ett elektroniskt riskhanteringssystem som hjälper att identifiera de risker som hotar hushållsvattenkvaliteten. På detta sätt går det att motarbeta riskerna och förbättra beredskapen för speciella förhållanden.  Alla vattentjänstverk kommer att ha tillgång till riskhanteringssystemen år 2015. Även avloppsreningsverk får ett riskhanteringssystem. 

Grundvattnens status har bedömts i närings-, trafik- och miljöcentralerna. Närmare regionspecifik information om grundvattenstatusen finns att få i centralernas pressmeddelanden.

Läs mera:


Regional information