Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Riikka Joutsensaari: Talous kasvaa, tekijöitä tarvitaan

Rekrytointivaikeudet ja osaajapula ovat tiivistyneet kesän jälkeen Pirkanmaalla monilla aloilla. Erityisesti esiin on noussut sosiaali- ja terveysala, jossa eläköityminen, työolosuhteet, alan houkuttelevuus ja hoitajamitoitus tulevat haastamaan myös lähivuosina. Pulaa on myös monissa teknologiateollisuuden ja palvelualojen ammateissa. Tekijöitä siis tarvitaan ja työmarkkinat vetävät, mutta kohtaavatko osapuolten odotukset, toiveet ja osaaminen?

Osaajapulan syyt ovat moninaiset, jopa kerrokselliset, ja niin ovat myös ratkaisut. Taikakeinoja ei ole, vaan arjessa ratkaisuja tehdään räätälöiden ja sovittaen palveluja kulloiseenkin tilanteeseen. Joustavat koulutuspalvelut ovat yksi merkittävä keino ja Pirkanmaalla koulutetaankin esimerkiksi työvoimakoulutuksena työvoimapula-aloille vuosittain noin 3000 uutta osaajaa, jotka työttömyyden, työttömyysuhan tai muiden alanvaihtoon liittyvien syiden perusteella haluavat uuden ammatin tai työn. Koulutusvaihtoehtoja löytyy moneen lähtöön: tutkintoja, osatutkintoja ja niiden yhdistelmiä, räätälöityjä täydennys- ja lisäkoulutuksia. Oppia voi monin eri tavoin ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Koulutuksia alkaa ympäri vuoden ja myös yksilöllisin aloitusajoin.

Matalaa kynnystä uuden alan opiskeluun edesauttavat erilaiset tutustumisjaksot, koulutuskokeilut, valmennukset ja ohjauspalvelut, joita toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Uudet kotoutumiskoulutuksen mallit tukevat maahanmuuttajia entistä vahvemmin niin ammattiin kouluttautumiseen kuin myös suoraan työllistymiseen. Työikäisen väestön vähentyessä entistä useammin toimet on kohdistettava myös jo työssä oleviin, heidän osaamisensa ja työkykynsä uudistamiseen. Esimerkiksi ELY-keskuksen Täsmäkoulutus-palveluna toteutetaan vuosittain noin 400 työssäolevan koulutusta, osana pk-yritysten laajempaa muutos- ja kehitysprosessia.

Monien toimijoiden yhteistyötä kuitenkin tarvitaan, ja Pirkanmaalla onkin ilo tehdä työtä innovatiivisten kouluttajien ja vahvan yrityskentän kanssa. Tänä päivänä esimerkiksi lähestulkoon kaikki sosiaali- ja terveysalan työvoimakoulutus toteutetaan yritys- ja työnantajayhteistyössä. Vastaavia yrityslähtöisiä koulutuksia toteutetaan runsaasti myös mm. ICT-, konepajateollisuus-, puhdistuspalvelu- ja kiinteistönhuolto sekä majoitus- ja ravitsemusaloilla. Kun tuleva osaaja ja yritys kohtaavat jo koulutuksessa, ollaan taas askeleen lähempänä realiteettejä ja kummankin toiveiden ja odotusten täyttymistä.

Riikka Joutsensaari
Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö
Pirkanmaan ELY-keskus

Riikka Joutsensaari.