Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Rekrytering till säsongsarbete – nu är det dags (Österbotten, Mellesta Österbotten)

Trots coronasituationen råder det brist på arbetskraft inom vissa delområden i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Det råder speciellt brist på arbetskraft till primärnäringen och livsmedelsindustrin. Bristen gäller både till säsongsarbeten och till mer fortgående arbeten och den lokala arbetskraften räcker inte till. Efter de stora problemen vid rekryteringen av säsongsarbetskraft från tredje länder senaste år gör Österbottens NTM-central och TE-byrå under ledning av Talent Coastline ekosystemet en satsning på att öppna nya rekryteringskanaler. Alternativen kan vara att rekrytera internationella jobbsökanden som redan finns i landet, sökanden från Europa och även från andra länder och genom dessa säkra en bredare tillgång på arbetskraft.

Aktörerna i EURES-nätverket förmedlar arbetstagare inom Europa genom ett kontaktnätverk som består av

32 länder och 1000 experter. Genom detta nätverk har våra lokala företag de europeiska regionala aktörerna som stöd och till sitt förfogande.

Processen inleds med en kontakt till TE-byrån då rekryteringsbehoven kartläggs och det görs en överenskommelse om samarbetet. Därefter startar rekryteringen på överenskommet sätt och lokala EURES-experter kan sedan sköta marknadsföringen på plats. De lokala EURES-experterna kan dessutom ordna möten, sköta förhandsurval samt ordna intervjumöjligheter på ort och ställe eller virtuellt, helt enligt överenskommelse.

För bästa möjliga resultat behöver vi er, lokala arbetsgivares, aktivitet i dessa arrangemang.

Den virtuella rekryteringsmässan Finland – Norway – Sweden Day 15.4.2021 är också inriktad på rekryteringar sommar- och säsongsarbeten. Mässan som Finland ordnade i november 2020 besöktes av nästan 4000 internationella arbetssökanden.

Blev du intresserad? Lämna en kontaktbegäran för mer information och för vår hjälp med att rekrytera säsongsarbetare.

När EU och ETA medborgare anställs behövs det inga arbetstillstånd.