Navigeringsmeny

Regional information

Rekoisten silta korjataan Marttilassa maantiellä 224 (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Marttilassa maantiellä 224 sijaitsevan Rekoisten sillan korjaustyöt viikolla 14. Korjaustyöt kestävät loppusyksyyn saakka. Sillan koko korjaustyön ajaksi liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Ajokaistan leveys on 4 metriä. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Rekoisten sillasta uusitaan reunapalkit, kansilaatan reunat, pintarakenteet, liikuntasaumat, laakerit, kuivatuslaitteet ja kaiteet. Lisäksi mm. sillan kantta vahvennetaan vastaamaan paremmin erikoiskuljetusten tarpeita ja betonirakenteiden vauriot korjataan. Siltaa levennetään korjauksen yhteydessä 0,6 metriä. Korjaustyöt aloitetaan viikolla 14 työmaan perustamisella ja sillan pintarakenteiden purkamisella. Pintarakenteiden purkutöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko urakan lopputyön ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Liikenteen käytössä on aina 4 metriä leveä ajokaista. Nopeusrajoitus työmaalla on 30 km/h. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2020.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Rekoisten silta on rakennettu v. 1970 ja se on nyt peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 2 230 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii MPV-Infrarakenne Oy.

LISÄTIETOJA    

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596

- MPV-Infrarakenne Oy: työpäällikkö Pasi Pelkonen, p. 040 594 5379 ja työmaapäällikkö Jussi Surkko, p. 040 764 8858

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)