Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ansökningsbehandlingen av gottgörelse och ersättning för förplägnadsföretag är på god väg - det finns fortfarande tid att ansöka

Fram till den 10.8 har 1 237 ansökningar mottagits för gottgörelse för begränsning av verksamheten, varav understöd har beviljats 2,91 miljoner euro till 141 företag. Stöd för återanställning har mottagits 1 907 ansökningar fram till den 10.8., varav understöd har beviljats 3,91 miljoner euro till 396 företag. Gottgörelse för begränsning av verksamheten kan ansökas från NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) fram till 31 augusti 2020 och återanställningsstöd till 31 oktober 2020.

I juni genomfördes gottgörelse för begränsning av verksamheten som en automatisk massbetalning för förplägnadsföretag som huvudsyssla, vars april månads momsuppgifter UF-centret fick av Skatteförvaltningen. Det finns fortfarande några företag under behandling som inte hade lämnat in mervärdesskatte-deklarationen för april senast den 12 juni som behövdes för att slutföra slutbetalningen av massbetalningen, samt företag som var föremål för massbetalning, men som enligt Skatteförvaltningens lista inte skulle betalas av någon annan orsak.

Läs mera